Gebhard, Hannes

Hannes Gebhard (1864–1933) oli suomalaisen osuustoiminnan ensimmäisen vaiheen merkittävin kehittäjä. Gebhard halusi parantaa maaseutuväestön asemaa vähittäis- ja tukkukauppaan, tuotteiden jalostukseen ja myyntiin sekä lainoitukseen erikoistuneiden osuustoiminnan muotojen avulla. Hänen perustamansa Pellervo-seura edisti osuustoimintaa erityisesti tuottajien eduista lähtien, mikä johti yhteentörmäykseen kuluttujavetoisten osuuskauppojen kanssa. Gebhard oli myös voimakas pienviljelyksen puolestapuhuja.

Linkkejä:

Hannes ja Hedvig Gebhardin elämänvaiheiden esittely Pellervo-Seuran sivuilla. 

Anna-Liisa Sysiharjun artikkeli Hannes Gebhardista Kansallisbiografiassa.